รายการข้อมูล

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองพิชัย เปิดให้บริการประชาชนดูแลสุขภาพประชาชน

ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองพิชัย เปิดให้บริการประชาชนดูแลสุขภาพประชาชน วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา…

เทศบาลเมืองพิชัย เชิญชวนร่วมงานประเพณี “งานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก ประจำปี 2565

✨🙏🏻เทศบาลเมืองพิชัย เชิญชวนร่วมงานประเพณี "งานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก ประจำปี 2565…

เทศบาลเมืองพิชัย เชิญชวนประชาชนออกกำลังกาย ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการ (Fitness)

เทศบาลเมืองพิชัย เชิญชวนประชาชนออกกำลังกาย สร้างสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บ เปิดให้บริการ…