รายการข้อมูล

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลเมืองพิชัย เชิญชวนประชาชนใช้แอป ThaID

เทศบาลเมืองพิชัย เชิญชวนประชาชนใช้แอป ThaID  ยืนยันตัวตนหน่วยงานรัฐ ประหยัดเวลา ไม่เสียค่าใช้จ่าย แอปพลิเคชัน…

เทศบาลเมืองพิชัย เพิ่มช่องทางการติดต่อ ขอคำปรึกษา หรือแจ้งเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ออนไลน์

เทศบาลเมืองพิชัย เพิ่มช่องทางการติดต่อ ขอคำปรึกษา หรือแจ้งเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้บริการแก่ประชาชน…

เทศบาลเมืองพิชัยรับชำระภาษีออนไลน์ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย

เทศบาลเมืองพิชัย เพิ่มช่องทางการชำระภาษีได้ง่าย ๆ สะดวกสำหรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมายังสำนักงานเทศบาลฯ…

เทศบาลเมืองพิชัย เชิญชวน พ่อ แม่ พี่ น้อง เขตเทศบาลฯ ร่วมแข่งขันกีฬาชุมชน

เทศบาลเมืองพิชัย เชิญชวน พ่อ แม่ พี่ น้อง เขตเทศบาลเมืองพิชัย ร่วมแข่งขันกีฬาชุมชน (SPORT DAY เมืองพิชัย 2023)…

เทศบาลเมืองพิชัย บริการประชาชนเคลื่อนที่ จัดเก็บภาษีสัญจร

เทศบาลเมืองพิชัย บริการประชาชนเคลื่อนที่ จัดเก็บภาษีสัญจร โดยออกให้บริการจัดเก็บภาษี ได้แก่…

เทศบาลเมืองพิชัย ให้บริการ ‘ศูนย์บริการสาธารณสุข’

เทศบาลเมืองพิชัย ให้บริการ ‘ศูนย์บริการสาธารณสุข’ ดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ เปิดให้บริการ : วันจันทร์ ถึงวันศุกร์…