รายการข้อมูล

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลเมืองพิชัย เพิ่มช่องทางการติดต่อ ขอคำปรึกษา หรือแจ้งเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ออนไลน์

เทศบาลเมืองพิชัย เพิ่มช่องทางการติดต่อ ขอคำปรึกษา หรือแจ้งเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้บริการแก่ประชาชน…

เทศบาลเมืองพิชัย ให้บริการ ‘ศูนย์บริการสาธารณสุข’

เทศบาลเมืองพิชัย ให้บริการ ‘ศูนย์บริการสาธารณสุข’ ดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ เปิดให้บริการ : วันจันทร์ ถึงวันศุกร์…

โรงรับจำนำเทศบาลเมืองพิชัย ปรับอัตราดอกเบี้ยต่ำในช่วงเปิดเทอม เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท ดอกเบี้ยแค่ร้อยละ 0.25 ช่วยประชาชนแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย

นายกสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย เปิดเผยว่า สถานธนานุบาล เทศบาลเมืองพิชัย หรือโรงรับจำนำ…

เทศบาลเมืองพิชัยรับชำระภาษีออนไลน์ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย

เทศบาลเมืองพิชัย เพิ่มช่องทางการชำระภาษีได้ง่าย ๆ สะดวกสำหรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมายังสำนักงานเทศบาลฯ…

ขอเชิญชวนประชาชนใช้ Thai id มิติใหม่แห่งการ ทำธุรกรรมภาครัฐ และเอกชนผ่านช่องทางดิจิทัล

ขอเชิญชวนประชาชนใช้บริการ App ดีๆ Thai id มิติใหม่แห่งการ ทำธุรกรรมภาครัฐ และเอกชนผ่านช่องทางดิจิทัล สะดวก รวดเร็ว…

เทศบาลเมืองพิชัย เชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลฯ ตรวจคัดกรองวัณโรค และตรวจสมรรถนะการทำงานของปอด (ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย)

เทศบาลเมืองพิชัย เชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลฯ ตรวจคัดกรองวัณโรค และตรวจสมรรถนะการทำงานของปอด (ฟรี!…

เทศบาลเมืองพิชัย เชิญชวนประชาชนออกกำลังกาย สร้างสุขภาพดีๆ ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการ (Fitness) ฟรี!! ไม่ค่าใช้จ่าย

️เทศบาลเมืองพิชัย เชิญชวนประชาชนออกกำลังกาย สร้างสุขภาพดี ๆ ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการ (Fitness) ฟรี!! ไม่ค่าใช้จ่าย…