รายการข้อมูล

ข่าวกิจกรรม

กองช่าง เทศบาลเมืองพิชัย ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณกาดนัดฮิมวัง บ้านสามัคคี

วันที่ 18 กันยายน 2566 กองช่าง เทศบาลเมืองพิชัย ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่ต่างๆ…

เทศบาลเมืองพิชัย ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและวางแผนแก้ปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่บ้านใหม่พัฒนาและบ้านเด่น

เช้าวันนี้ (18 กันยายน 2566) นายอรุณ พีระเชื้อ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองช่าง…

เทศบาลเมืองพิชัย บำรุงรักษาสวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติฯ ต่อยอดขยายพันธุ์พืชสมุนไพรท้องถิ่น

พนักงานเทศบาลเมืองพิชัย ดูแลบำรุงรักษาสวนสมุนไพร ตามโครงการ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 สวนสมุนไพร…

พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองพิชัย สร้างความปลอดภัยให้เด็กเล็ก

กองสารธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพิชัย ปฏิบัติงานฉีดพ่นสารเคมีหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่…

เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมสนับสนุนโครงการครูแดร์ในโรงเรียนพิชัยวิทยา เฝ้าระวังป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

วันที่ 15 กันยายน 2566 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ…

เทศบาลเมืองพิชัย ดูแลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ทำความสะอาด กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในพื้นที่สาธารณะ ผ่านโครงการถนนไร้ฝุ่น หน้าบ้าน น่ามอง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพิชัย ดำเนินโครงการถนนไร้ฝุ่น หน้าบ้าน น่ามอง อย่างต่อเนื่อง…

เทศบาลเมืองพิชัย ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาทางระบายน้ำอุดตันในพื้นที่บ้านต้นมื่น

วันที่ 14 กันยายน 2566 นายอรุณ พีระเชื้อ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยนายสง่า กันทะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2…

เทศบาลเมืองพิชัย ส่งเสริมสุขภาพพนักงานเทศบาลฯ ด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองพิชัย…