รายการข้อมูล

ข่าวกิจกรรม

เทศบาลเมืองพิชัย ผ่านการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม การจัดการมูลฝอยทั่วไป (EHA 4001) และการจัดการเหตุรำคาญ (EHA 6000)

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร…

เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ จ.ลำปาง เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์แผ่นดินไหว

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เทศบาลเมืองพิชัย โดย จ.อ.ประเทือง อันทอง หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย…

เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมแสดงความยินดี “บ้านม่อนเขาแก้ว” ผ่านการประเมินชุมชนปลอดขยะ (Zero waste) ประจำปี 2566 รอบที่ 1 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมแสดงความยินดีกับ “บ้านม่อนเขาแก้ว” ชุมชนต้นแบบของเทศบาลฯ ที่ผ่านการประเมินชุมชนปลอดขยะ (Zero…

เทศบาลเมืองพิชัย ขับเคลื่อนโครงการถนนไร้ฝุ่น หน้าบ้าน น่ามอง อย่างต่อเนื่อง เน้นย้ำความสะอาดในพื้นที่ ควบคู่กับการดูแลรักษาด้านสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย และนายสง่า กันทะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ…

เทศบาลเมืองพิชัย จัดประชุมประจำเดือนพฤษภาคม เพื่อติดตามผลผลการปฏิบัติงาน และพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ…

เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมกับ รพ. มะเร็งลำปาง ซ้อมแผนระงับเหตุอัคคีภัย ยกระดับทักษะการเผชิญเหตุให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการช่วยเหลือประชาชน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมกับโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ซ้อมแผนระงับเหตุอัคคีภัย…

เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมปลูกผักสวนครัวใน “โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา

วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหาร…

คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองพิชัย ร่วมประชุมพิจารณาปรับปรุงการจัดระเบียบกาดนัดฮิมวังบ้านสามัคคี เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล, สมาชิกสภาเทศบาล,…