เทศบาลเมืองพิชัย ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

เทศบาลเมืองพิชัย ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปนิธาน
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2566
📍โดยกำหนดลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชนเขตเทศบาลฯ ระหว่างวันที่ 20 -29 มีนาคม 2566 ดังนี้
🔸 20 มี.ค.66
-บ้านพิชัย ณ วัดพิชัย (09.30-12.00 น.)
-บ้านสามัคคี ณ วัดท่าวิมล (13.30-16.00 น.)
🔸21 มี.ค.66
-บ้านม่อนเขาแก้ว ณ ศาลาอเนกประสงค์ (09.30-12.00 น.)
-บ้านทุ่งกู่ ณ ศาลาอเนกประสงค์ (13.30-16.00 น.)
🔸22 มี.ค.66
-บ้านต้นยาง ณ วัดต้นยาง (09.30-12.00 น.)
-บ้านพรรณี ณ บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน (13.30-16.00 น.)
🔸23 มี.ค.66
-บ้านต้นต้อง ณ บ้านผู้ใหญ่บ้าน (09.30-12.00 น.)
-บ้านจิตอารีย์วิลล์ 2 ณ โรงรถอเนกประสงค์ (13.30-16.00 น.)
🔸24 มี.ค.66
-บ้านทรายใต้ ณ ศาลาอเนกประสงค์ (09.30-12.00 น.)
-บ้านฝายน้อย ณ สนามกีฬาหมู่บ้าน (13.30-16.00 น.)
🔸27 มี.ค.66
-บ้านต้นมื่น ณ วัดต้นมื่น (09.30-12.00 น.)
-บ้านท่าเดื่อ ณ วัดอุทุมพร (13.30-16.00 น.)
🔸28 มี.ค.66
-บ้านเด่นพัฒนา ณ ศาลาอเนกประสงค์ (09.30-12.00 น.)
-บ้านใหม่พัฒนา ณ ศาลาอเนกประสงค์ (13.30-16.00 น.)
🔸29 มี.ค.66
-บ้านสันติสุข ณ ศาลาอเนกประสงค์ (09.30-12.00 น.)
-บ้านเอื้ออาทร ณ ศาลาอเนกประสงค์ (13.30-16.00 น.)
📍โดยขอความร่วมมือ
1. ให้ท่านเจ้าของสุนัข นำบัตรประจำตัวประชาชนมาใช้ในการลงทะเบียนด้วย
2. เทศบาลฯ จะให้บริการสุนัขที่มีเจ้าของอยู่ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองพิชัย
☎️ สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่กองสารารณสุข 0 5438 2774 ต่อ 301

Leave A Reply

Your email address will not be published.