เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2566

(ช่วงเช้า) วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยนายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ ปลัดเทศบาลเมืองพิชัย ร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2566 โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมสภากาแฟ ณ บริเวณศูนย์ฝึกทักษะวิชาชีพแดนกระทิง (เรือนจำชั่วคราวหนองกระทิง) เพื่อร่วมพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อราชการ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงาน และประสานการทำงานร่วมกันต่อไป

Leave A Reply

Your email address will not be published.