ผู้ว่าฯ ลำปาง เฝ้าระวังและควบคุมมลพิษทางอากาศด้านการขนส่ง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการด่านตรวจควันดำ ที่ทำการสายตรวจตำบลพิชัย

เช้าวันนี้ (17 กุมภาพันธ์ 2566) นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านตรวจควันดำ โดยมีนายสองเมือง วงค์ไชย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองพิชัย รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านตรวจควันดำ ณ ที่ทำการสายตรวจ ต.พิชัย ถนนลำปาง-งาว เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความตระหนักในการดูแลบำรุงรักษาเครื่องยนต์ยานพาหนะให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการเกิดควันดำที่สร้างมลพิษทางอากาศ และเพื่อบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับรถยนต์ที่มีค่าควันดำเกินมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ออกประกาศกำหนดมาตรฐานค่าควันดำของรถยนต์ให้มีความเข้มงวดมากขึ้น เพื่อลดการปล่อยควันดำให้น้อยลง ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมมลพิษ แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทรถยนต์ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล ดังนั้น ผู้ประกอบการขนส่งและเจ้าของรถต้องให้ความสำคัญกับการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์อยู่เสมอ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่เกิดจากยานพาหนะ

Leave A Reply

Your email address will not be published.