เทศบาลเมืองพิชัย ติดตั้งป้ายรณรงค์งดการเผา สร้างการรับรู้แก่ประชาชน ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศแบบมีส่วนร่วม

เช้าวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 นายอรุณ พีระเชื้อ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองพิชัย ลงพื้นที่ติดตั้งป้ายรณรงค์งดการเผาในหมู่บ้านชุมชนต่างๆ ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองพิชัย โดยจังหวัดลำปางออกประกาศ งดเว้นการเผาป่า เผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเผาขยะ และเผาวัชพืชข้างทางรวมไปถึงการเผาในที่โล่งแจ้งทุกกรณี ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ทั้ง 13 อำเภอ ยกเว้นพื้นที่ตามแผนบริหารจัดการเชื้อเพลิง ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 – 30 เมษายน 2566 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ประชาชน ให้งดการเผาเพื่อลดการเกิดควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เทศบาลเมืองพิชัย ได้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และเฝ้าระวังการเผาในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ

Leave A Reply

Your email address will not be published.