เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2566

ช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย มอบหมายให้นายมนเทียร เสริมไทยสงค์ รองปลัดเทศบาลเมืองพิชัย ร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายชนาธิป เสมแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (สวนจีน)
โดยการประชุมสภากาแฟในครั้งนี้ เทศบาลนครลำปางได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ เพื่อร่วมพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อราชการ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงาน และประสานการทำงานร่วมกัน จากนั้นได้ส่งต่อถ้วยกาแฟซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการจัดงานฯ ให้กับกระทรวงแรงงาน กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงยุติธรรมจังหวัดลำปาง เพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภากาแฟจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2566 ต่อไป

Leave A Reply

Your email address will not be published.