คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองพิชัย และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ร่วมประชุมหารือข้อราชการ เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาเทศบาลเมืองพิชัย

วันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 13.30น. นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ได้ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองพิชัย และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ในที่ประชุมได้มีการหารือข้อราชการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาลให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.