งานวันเด็กแห่งชาติ “เทศบาลเมืองพิชัย” สุดคึกคัก ส่งมอบความสุขสนุกสนานแบบจัดเต็มคาราเบล พร้อมส่งเสริมการเรียนรู้วัยรุ่นฟันน้ำนมทรงอย่างแบด

เช้าวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมกันจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลเมืองพิชัย ประจำปี 2566 ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย เพื่อส่งต่อความสุขควบคู่กับการเปิดประสบการณ์ใหม่ให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ และลงมือปฏิบัติผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์ เสริมสร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดี
โดยเทศบาลฯ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ โรงเรียนพิชัยวิทยา ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 10 ลำปาง และศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด จังหวัดลำปาง มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กและเยาวชน และร่วมมอบความสุขแจกของขวัญ มีกิจกรรมการแสดงบนเวที เช่น การเต้นประกอบเพลง การแข่งขันแต่งหน้าคู่กับผู้ปกครอง การแข่งขันเหยียบลูกโป่ง การจับฉลากรับของรางวัลชิ้นใหญ่ การแข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัล เพื่อร่วมส่งมอบความสุขให้เด็กๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ และส่งเสริมให้เด็กๆ ได้รับความสนุกสนาน รื่นเริง กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ ตระหนักในสิทธิหน้าที่ มีระเบียบวินัย พร้อมปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป
Leave A Reply

Your email address will not be published.