เทศบาลเมืองพิชัย จัดกิจกรรมล้างตลาดทั่วไทย ป้องกันโรค ต้อนรับปีใหม่ ยกระดับ ‘ตลาดต้นยาง’ ให้สะอาดและถูกสุขลักษณะ ควบคู่กับความปลอดภัยของผู้บริโภค

เช้าวันนี้ (12 มกราคม 2566) นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมกับนายเสาร์คำ ฟูใจ เจ้าของตลาดสดต้นยาง และพ่อค้า แม่ค้าตลาดต้นยาง จัดกิจกรรมล้างตลาดทั่วไทย ป้องกันโรค ต้อนรับปีใหม่ ณ ตลาดต้นยาง ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล ล้างแผงจำหน่ายอาหารสด อาหารทะเล และแผงเนื้อสัตว์ชำแหละ เพื่อขจัดคราบไขมัน ใช้น้ำยาทำความสะอาดและฉีดน้ำล้างทางเดิน กวาดล้างลงทางระบายน้ำเสีย เพื่อชะล้างสิ่งสกปรกและสารเคมีที่ใช้ทำความสะอาดออกให้หมด

โดยเทศบาลเมืองพิชัย ให้ความสำคัญเรื่องอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ โดยเฉพาะตลาดสด ต้องมีความสะอาดและถูกสุขลักษณะ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค อีกทั้งเป็นการดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ที่ยังเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเตรียมความพร้อมรับมือป้องกันโรคต่างๆ ในสถานประกอบกิจการตลาด ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีคนรวมตัวกันจำนวนมาก มีการสัมผัสร่วมจากการจับจ่ายสินค้าหรือใช้บริการ จึงต้องคำนึงถึงสุขอนามัย ลดปัจจัยในการเกิดโรคให้แก่ผู้ประกอบการรวมถึงประชาชนที่มาใช้บริการ ทำให้ตลาดมีความสะอาดปลอดภัยต่อผู้บริโภค

Leave A Reply

Your email address will not be published.