คณะผู้บริหาร เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมพิธีเปิดป้ายที่ทำการผู้ใหญ่บ้านบ้านม่อนเขาแก้ว

นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลฯร่วมพิธีเปิดป้ายที่ทำการผู้ใหญ่บ้านของนายอุดม อาวรณ์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านม่อนเขาแก้ว ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ในวันที่ 9 มกราคม 2566 โดยมีนายธนารัฐ สายเทพ นายอำเภอเมืองลำปาง, นายวสันต์ อุณหเลขจิตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง, นายศรีทน ศรีไชยวงค์ กำนันตำบลพิชัย รวมทั้ง ผู้ใหญ่บ้าน แกนนำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมแสดงความยินดี และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้าน และพร้อมให้ความร่วมมือกับผู้ใหญ่บ้านในการพัฒนาหมู่บ้านอย่างเต็มที่
Leave A Reply

Your email address will not be published.