งานป้องกันฯ เทศบาลเมืองพิชัย ล้างทำความสะอาดศาลาอเนกประสงค์บ้านบ้านทุ่งกู่ เตรียมทำบุญสืบชะตาศาลาใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองพิชัย นำรถบรรทุกน้ำ ลงพื้นที่ฉีดล้างทำความสะอาดศาลาอเนกประสงค์บ้านบ้านทุ่งกู่ ซึ่งชุมชนเตรียมทำบุญสืบชะตาศาลาใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล วันที่ 29 ธันวาคม 2565
โดยเทศบาลฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บ้านบ้านทุ่งกู่ เพื่อให้ชุมชนได้ใช้เป็นจุดศูนย์รวมของหมู่บ้านในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดประชุม การฝึกอบรม การจัดกิจกรรมหรือประเพณีต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งานต่อไป

Leave A Reply

Your email address will not be published.