นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย เร่งพัฒนา ‘กาดนัดฮิมวัง’ บ้านสามัคคี เน้นความสะอาด สวยงามร่มรื่น และก่อสร้างห้องน้ำในตลาด เพื่อบริการประชาชน

เช้าวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ลงพื้นที่กาดนัดฮิมวัง บ้านสามัคคี เพื่อติดตามและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โครงการถนนไร้ฝุ่น หน้าบ้านน่ามอง ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพิชัย ในการดำเนินงานทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณกาดนัดฮิมวัง บ้านสามัคคี ซึ่งเป็นตลาดนัดวิถีชุมชน ที่มีพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่จำหน่ายสินค้าชุมชน สินค้าการเกษตร ของกินของใช้ เป็นประจำทุกเย็นวันอังคาร
ซึ่งขณะนี้เทศบาลฯ กำลังดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บริเวณกาดนัดฮิมวัง เพื่อให้บริการแก่พ่อค้า แม่ค้า และประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของภายในตลาดแห่งนี้ ได้ใช้ห้องน้ำที่สะอาดและได้มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของคณะผู้บริหารเทศบาลฯ ที่มุ่งมั่นพัฒนาตลาดในพื้นที่ให้มีความเป็นระเบียบ ขายสินค้าที่สะอาด ปลอดภัยต่อการบริโภค อุปโภค มีความสะอาดน่าเดิน และมีระบบจัดการของเสียจากตลาดที่เป็นรักษาสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมเศรฐกิจในท้องถิ่น สร้างรายได้ให้ประชาชน
Leave A Reply

Your email address will not be published.