คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองพิชัย ร่วมเปิดงานเกษตรแฟร์ลำปาง ประจำปี 2565

วันที่ 3 ธันวาคม 2565 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมเปิดงานเกษตรแฟร์ลำปาง ประจำปี 2565 ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมกับจังหวัดลำปาง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวเปิดงาน และมีนางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัด โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ร่วมงานเป็นจำนวนมาก
ภายในงานมีนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยีเกษตรและอุตสาหกรรม นิทรรศการด้านการเกษตรมีชีวิตจากหน่วยงานต่างๆ กิจกรรมสาธิตทางการเกษตร รวมทั้งการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผลิตพันธุ์โอทอป และผลิตภัณฑ์ชุมชน ไม้ดอกไม้ประดับ อาหารและเครื่องดื่มจากหลากหลายร้านค้า จึงอยากเชิญชวนประชาชนร่วมเยี่ยมชมและอุดหนุนสินค้าเกษตร สินค้าชุมชน ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
Leave A Reply

Your email address will not be published.