คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองพิชัย เข้าร่วมการประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 6/2565 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เผยแพร่ภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน

นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศบาลเมืองพิชัย พร้อมด้วยนางสาวจิตรลดา มาเร็ว เลขานุการนายกเทศมนตรี และนางนัฤภร ละมัยเกตุ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองพิชัย ได้เข้าร่วมการประชุมสภากาแฟ ครั้งที่6/2565 ทั้งนี้ได้มีหัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้เข้าร่วมเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของหน่วยงาน รวมทั้งเป็นการพบปะร่วมหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างหน่วยงานราชการและหน่วยงานต่างๆ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดลำปางและภาคเอกชน อีกทั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดยการจัดการประชุมสภากาแฟ ครั้งที่6 นี้ ได้รับเกียรติจากนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมสภากาแฟในครั้งนี้ ณ บริเวณบ้านป่องนัก พลับพลาที่ประทับ มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อำเภอเมืองลำปาง

Leave A Reply

Your email address will not be published.