เทศบาลเมืองพิชัย มอบรถจักรยานเพื่อเป็นรางวัลสลากกาชาดและรางวัลมัจฉากาชาด ในงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย มอบหมายให้นางนัฤภร ละมัยเกตุ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมมอบรถจักรยาน จำนวน 1 คัน เพื่อร่วมสนับสนุนเป็นของเพื่อเป็นรางวัลสลากกาชาดและรางวัลมัจฉากาชาด ในงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2566ซึ่งจะจัดระหว่างวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 ถึงวันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2565 ณ บริเวณมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง ซึ่งในการจัดงานดังกล่าว เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ได้จัดกิจกรรมจำหน่ายสลากกาชาดและมัจฉากาชาด เพื่อจัดหารายได้ไว้ใช้ในการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ประสบภัยต่างๆในพื้นที่จังหวัดลำปาง ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง
Leave A Reply

Your email address will not be published.