คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองพิชัย ร่วมกับผู้นำชุมชน ประชุมเตรียมความพร้อม ร่วมงานประเพณี “งานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก”

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 เทศบาลเมืองพิชัย โดย นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลฯ ประชุมเตรียมความพร้อม ร่วมงานประเพณี “งานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก” ประจำปี 2565 โดยอำเภอเมืองลำปาง ร่วมกับมูลนิธิไตรลักษณ์ เขมกะภิกขุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง เตรียมจัดงานประเพณี ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2565 ณ สถานปฎิบัติธรรมหลวงพ่อเกษม เขมโก ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง
โดยเทศบาลเมืองพิชัย จะร่วมขบวนอันเชิญเครื่องสักการะ “แท่นคำตังคะ” ซึ่งเป็นขบวนลำดับที่ 6 ของขบวนอัญเชิญเครื่องสักการะ กำหนดตั้งขบวน ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม โดยมีขบวนช้าง ขบวนธรรมมาสน์ ขบวนมณฑปปราสาท และขบวนอื่นๆ รวมทั้งหมด 17 ขบวน เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดี และคำสอนของหลวงพ่อเกษม เขมโก และเพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลถวายแด่หลวงพ่อเกษม เขมโก รวมทั้งเป็นการสืบสานงานบุญตามประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง
จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมงานประเพณี งานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโกฯ ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2565 ณ สถานปฎิบัติธรรมหลวงพ่อเกษม เขมโก โดยแต่งกายด้วยชุดโทนสีขาว

Leave A Reply

Your email address will not be published.