เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

วันนี้ (วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565) เวลา 08.00 น. นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2565 โดยเทศบาลเมืองพิชัย นำโดยนายอรุณ พีระเชื้อ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย และนางอรทัย ปิงวัง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และข้าราชการจากสังกัดหน่วยงานต่างๆของจังหวัดลำปาง ร่วมประกอบพิธี ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง
Leave A Reply

Your email address will not be published.