ทีมรวมพลังสร้างสุขภาพบ้านท่าเดื่อ ชนะเลิศ การแข่งขันออกกำลังกายบาสโลบ/ไลน์แดนซ์ ในงานสืบสานประเพณีลอยกระทง เทศบาลเมืองพิชัย

เย็นวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลเมืองพิชัย จัดการการแข่งขันออกกำลังกายบาสโลบ/ไลน์แดนซ์ ในงานสืบสานประเพณีลอยกระทง เทศบาลเมืองพิชัย ซึ่งนอกจากการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นเรื่องวัฒนธรรมประเพณีแล้ว เทศบาลฯ ยังให้ความสำคัญด้านการส่งเสริมสุขภาพ ความสามัคคีในชุมชน จัดการประกวดออกกำลังกายแบบการเต้นบาสโลบของชุมชน เพื่อส่งเสริมคนในชุมชนมีสุขภาพดี ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ซึ่งผลการแข่งขันออกกำลังกายบาสโลบ/ไลน์แดนซ์ ดังนี้
🔸รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมรวมพลังสร้างสุขภาพบ้านท่าเดื่อ ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
🔸รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1 ได้แก่ ทีมกัลยาณิมิตรแดนซ์ ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
🔸รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมรักสุขภาพบ้านทรายใต้ ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
🔸รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีมรักสุขภาพบ้านพิชัย และทีมเอื้ออาทรรวมใจออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และทีมผู้สาวมักม่วน ได้รับเงินรางวัล 500 บาท พร้อมป้ายรางวัล
Leave A Reply

Your email address will not be published.