คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองพิชัย พร้อมด้วยประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสืบสานประเพณีทอดกฐินสามัคคีวัดต้นยางและวัดต้นต้อง

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ร่วมสืบสานประเพณีทอดกฐินสามัคคี วัดต่างๆในเขตเทศบาล ซึ่งในช่วงเช้าวันนี้ได้ร่วมงานบุญทอดกฐินสามัคคีที่วัดต้นยาง หมู่4 และในช่วงบ่ายที่วัดต้นต้อง หมู่5 โดยมีนายวสันต์ อุณหเลขจิตร สมาชิกสภาจังหวัดลำปางและประชาชนผู้มีจิตรศรัทธาร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนางานบุญทอดกฐินวันนี้เป็นจำนวนมาก
Leave A Reply

Your email address will not be published.