เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองลำปาง ครั้งที่ 11/2565 รับทราบนโยบายที่สำคัญพร้อมนำไปปฏิบัติ และเตรียมสนับสนุนงานประเพณี “งานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก” ประจำปี 2565

เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองลำปาง ครั้งที่ 11/2565 รับทราบนโยบายที่สำคัญพร้อมนำไปปฏิบัติ และเตรียมสนับสนุนงานประเพณี “งานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก” ประจำปี 2565
📍เทศบาลเมืองพิชัย โดย นายอรุณ พีระเชื้อ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 11/2565 โดยมีนายธนารัฐ สายเทพ นายอำเภอเมืองลำปาง เป็นประธานในการประชุม ในวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองลำปาง ชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง
📍โดยมีการประชุมชี้แจงข้อราชการที่สำคัญ นโยบายเร่งด่วนของจังหวัดลำปาง เพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องยึดถือและนำไปปฏิบัติ และแจ้งประชาสัมพันธ์การเตรียมจัดงานประเพณี งานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก ประจำปี 2565 โดยอำเภอเมืองลำปาง ร่วมกับมูลนิธิไตรลักษณ์ เขมกะภิกขุ เตรียมจัดงานประเพณี ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2565 ณ สถานปฎิบัติธรรมหลวงพ่อเกษม เขมโก ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง โดยจะมีการจัดขบวนอัญเชิญเครื่องสักการะ รวมทั้งสิ้น 17 ขบวน จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมงานเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดี และร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลถวายแด่หลวงพ่อเกษม เขมโก ตลอดจนเป็นการสืนสานงานบุญตามประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง

Leave A Reply

Your email address will not be published.