คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองพิชัย ร่วมมอบอุปกรณ์กีฬาและลูกฟุตซอล ให้กับเด็กและเยาวชน บ้านพิชัย หมู่ 1

👍คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองพิชัย ร่วมมอบอุปกรณ์กีฬาและลูกฟุตซอล ให้กับเด็กและเยาวชน บ้านพิชัย หมู่ 1
⚽⛹️‍♀️วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยนายวิทยา โพธินคร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองพิชัยและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย ได้ร่วมกันมอบอุปกรณ์การกีฬาและลูกฟุตซอล ให้กับเด็ก เยาวชนในหมู่บ้านพิชัย , หมู่บ้านสายทิพย์ หมู่ 1 เพื่อให้นำไปใช้ในการแข่งกีฬาให้กับเด็กเยาวชน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะการกีฬา ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสนใจการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และใช้เวลาว่างด้วยการหันมาออกกำลังกาย ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุกและสิ่งเสพติด โดยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองพิชัย , สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย และทีมงานกาดม่อนคิรีชัย ได้ร่วมกันมอบอุปกรณ์กีฬาและลูกฟุตซอล ณ สนามกีฬาเอนกประสงค์หมู่บ้านวัดม่อนคิริชัย บ้านพิชัย หมู่ 1 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง
Leave A Reply

Your email address will not be published.