นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะในสำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย

👷‍♂️นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะในสำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย
👷‍♂️ช่วงเช้าวันที่ 31 ตุลาคม 2565 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล และเจ้าหน้าที่งานกองช่างเทศบาลเมืองพิชัย ได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าในโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ🚽ในสำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย ให้เสร็จเรียบร้อยตามวันเวลาที่กำหนด เพื่อรองรับให้บริการแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ

Leave A Reply

Your email address will not be published.