คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองพิชัย ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมสถานที่จัดงานประเพณีลอยกระทง

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองพิชัย ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานเตรียมความพร้อมสถานที่จัดงานประเพณีลอยกระทง ณ บริเวณลานด้านหน้าสำนักงานเทศบาลฯ โดยมีการแบ่งพื้นที่ เป็นเวทีการแสดง การจำหน่ายสินค้า กิจกรรมต่างๆ
ซึ่งวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลเมืองพิชัย จะจัดงานประเพณีลอยกระทง สืบสานวัฒนธรรม อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 13.00 น. จะมีการประกวดกระทงประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ ของชุมชนในเขตเทศบาลฯ และการประกวดโคมผัดล้านนา จากนั้นช่วงเย็นเวลา 18.00 น. จะมีการประกวดเต้นบาสโลป และเต้นไลน์แดนซ์ของชุมชน และการแสดงเต้นประกอบเพลงของชมรม to be number one โดยภายในงานจะมีการจำหน่ายอาหารและสินค้าของดีตำบลพิชัย และสนุกสนานกับเสียงเพลงไพเราะวงดนตรีมนต์เมืองเถินตลอดทั้งงาน เทศบาลจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมสืบสานวัฒนธรรม อนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงที่เทศบาลเมืองพิชัย

Leave A Reply

Your email address will not be published.