คณะผู้บริหาร เทศบาลเมืองพิชัย สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ร่วมทำบุญทอดกฐิน ณ วัดม่อนคีรีชัย

เช้าวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 เทศบาลเมืองพิชัย นำโดย นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และนายวสันต์ อุณหเลขจิตร สมาชิกสภาจังหวัดลำปาง ร่วมทำบุญทอดกฐิน ณ วัดม่อนคีรีชัย ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน
โดยในเดือนต่อไปเดือนพฤศจิกายน 2565 ยังมีงานทำบุญทอดกฐินของวัดและสถานสำคัญในเขตเทศบาลฯ อีกจำนวน 6 ครั้ง ดังนี้
2 พฤศจิกายน 65 : โรงเรียนพิชัยวิทยา
5 พฤศจิกายน 65 : วัดปูเหลือง วัดต้นมื่น และสำนักสงฆ์บ้านใหม่พัฒนา
6 พฤศจิกายน 65 : วัดต้นยาง และวัดต้นต้อง
8 พฤศจิกายน 65 : วัดม่อนเขาแก้ว
จึงขอประชาสัมพันธ์บอกบุญมายังท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ได้ร่วมทำบุญสร้างมหากุศล ร่วมทำบุญตักบาตร ทอดกฐิน หรือฟังธรรมเทศนา ที่วัดตามที่ท่านสะดวก เพื่อความเป็นสิริมงคล และร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืน

Leave A Reply

Your email address will not be published.