เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมกับคณะวิจัยของ ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะต้นทางของบ้านม่อนเขาแก้ว อบรมให้ความรู้ควบคู่การปรับพฤติกรรมการคัดแยกขยะ

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2565 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยนายอำนวย เสนาวรรณ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย และสมาชิกสภาเทศบาล และนางนิดา นันต๊ะกูล ผู้อำนวยการกองสาธารณและสิ่งแวดล้อม และ ร.ต.วิเชียร ฝั้นมณีวรรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลในฐานะรักษาการผู้ใหญ่บ้านม่อนเขาแก้ว ร่วมอบรมคัดแยกขยะโดยมีคณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง และอาจารย์จาก กศน.ลำปาง ลำปาง เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง โดยมีคณะกรรมการจัดการขยะบ้านม่อนเขาแก้วและคนในชุมชนร่วมรับฟัง ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านม่อนเขาแก้ว ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

Leave A Reply

Your email address will not be published.