เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขับเคลื่อนการทำงาน และนโยบายที่สำคัญในการพัฒนาพื้นที่

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 เทศบาลเมืองพิชัย นำโดย นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยนายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ ปลัดเทศบาลเมืองพิชัย ร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุม และมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท้องถิ่นอำเภอทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดลำปาง ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อราชการและงานนโยบายที่สำคัญ ตลอดจนประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหาต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง

Leave A Reply

Your email address will not be published.