เทศบาลเมืองพิชัย เตรียมจัดงานประเพณีลอยกระทง 8 พ.ย 65 นี้ ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี พร้อมชมการประกวดกระทงประดิษฐ์ โคมผัดล้านนา ประกวดเต้น และร่วมสนุกสนานกับเสียงเพลงวงดนตรีเพลงมนต์เมืองเถิน

บ่ายวันนี้ (21 ตุลาคม 2565) เทศบาลเมืองพิชัย นำโดยนายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนันตำบลพิชัย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย
นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย เน้นย้ำถึงความสำคัญของประเพณีลอยกระทง ว่าเป็นประเพณีของประเทศไทยมาตั้งแต่สมัย เทศบาลฯ ตระหนักถึงความสำคัญของขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น จึงได้กำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทงขึ้น พร้อมทั้งจัดให้มีกิจกรรมการประกวดกระทงประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ การประกวดโคมผัดล้านนา การประกวดเต้นบาสโลป / เต้นไลน์แดนซ์ การแสดงบนเวทีเต้นประกอบเพลงของชมรม to be number one รวมทั้งอุดหนุนสินค้าชุมชน และร่วมสนุกสนานกับเสียงเพลงวงดนตรีเพลงมนต์เมืองเถิน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมประเพณีวันลอยกระทง ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในตำบลพิชัย สนองนโยบายของรัฐบาลในการจัดการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น

Leave A Reply

Your email address will not be published.