เทศบาลเมืองพิชัย เชิญชวนพุทธศาสนิกชนสร้างมหากุศล ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี

เทศบาลเมืองพิชัย เชิญชวนพุทธศาสนิกชนสร้างมหากุศล ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ทั้ง 13 วัดในเขตตำบลพิชัย
12 ตุลาคม 65 : วัดทรายใต้
15 ตุลาคม 65 : วัดอุทุมพร
22 ตุลาคม 65 : วัดฝายน้อย
29 ตุลาคม 65 : วัดท่าวิมล และวัดพิชัย
30 ตุลาคม 65 : วัดม่อนคีรีชัย
2 พฤศจิกายน 65 : โรงเรียนพิชัยวิทยา
5 พฤศจิกายน 65 : วัดปูเหลือง วัดต้นมื่น และสำนักสงฆ์บ้านใหม่พัฒนา
6 พฤศจิกายน 65 : วัดต้นยาง และวัดต้นต้อง
8 พฤศจิกายน 65 : วัดม่อนเขาแก้ว
จึงขอประชาสัมพันธ์บอกบุญมายังท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ได้ร่วมทำบุญสร้างมหากุศล ร่วมทำบุญตักบาตร ทอดกฐิน หรือฟังธรรมเทศนา ที่วัดตามที่ท่านสะดวก เพื่อความเป็นสิริมงคล
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยประสาทพรให้ทุกท่านมีความสุขกาย เจริญใจ เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ประสบสำเร็จ สมหวังในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ
การแต่งกาย : ชุดสุภาพสีขาว หรือชุดสุภาพผ้าไทย

Leave A Reply

Your email address will not be published.