เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 4/2565

เช้าวันนี้ (26 กันยายน 2565) นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง เป็นประธานประชุมสภากาแฟจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 4/2565 ณ โรงแรมเอเซียลำปางโฮเต็ล โดยเทศบาลเมืองพิชัย นำโดยนายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย และนายอรุณ พีระเชื้อ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และภาคประชาชน ร่วมพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อราชการ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ สำหรับการจัดประชุมสภากาแฟดังกล่าว จังหวัดลำปางกำหนดจัดเป็นประจำทุกเดือน เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และสื่อมวลชน ได้หารือพบปะพูดคุยข้อราชการอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อประสานงาน และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดประโยชน์แก่ประชาชน
Leave A Reply

Your email address will not be published.