เทศบาลเมืองพิชัย ลงพื้นที่แก้ปัญหาน้ำท่วมขัง น้ำรอการระบาย บรรเทาความเดือนร้อนของประชาชน

บ่ายวันนี้ (10 กันยายน 2565) นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองพิชัย ลงพื้นที่แก้ปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำรอการระบายในหมู่บ้านชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลฯ โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกัน ลงพื้นที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เร่งการระบายน้ำ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ลดผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมขัง อีกทั้งเร่งประสานงานกับสมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชนในพื้นที่ เพื่อเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำจากฝนตกต่อเนื่อง

Leave A Reply

Your email address will not be published.