เทศบาลเมืองพิชัย พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ รวมกลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้ สร้างรายได้เสริม เพิ่มพูนความสุข ฝึกกิจกรรมส่งเสริมความจำ

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เยี่ยมชมและให้กำลังใจกลุ่มผู้สูงอายุในเขตเทศบาลฯ ที่รวมกลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้กระดาษรูปแบบต่างๆ ทั้งดอกไม้จากลอตเตอรี่เก่าไม่ถูกรางวัล ดอกไม้จากถุงพลาสติก เพื่อจัดทำเป็นพวงหรีดดอกไม้ประดิษฐ์ โดยรวมกลุ่มจัดกิจกรรมเป็นประจำทุกวันพุธแรกของเดือน ณ สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ สร้างกิจกรรมให้ผู้สูงอายุทำอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความภูมิใจในตนเอง และเป็นการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมผู้สูงอายุ สามารถสร้างเป็นอาชีพเสริม เพิ่มรายได้
ได้พบปะพูดคุยสร้างความสุข และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมส่งเสริมความจำ ป้องกันผู้สูงอายุมีภาวะสมองเสื่อม
โดยประชาชนที่สนใจต้องการสนับสนุนพวงหรีดดอกไม้ประดิษฐ์ หรือบริจาคลอตเตอรี่เก่าไม่ถูกรางวัล นำกระดาษเหล่านั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถร่วมบริจาคได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพิชัย โทร. 054-382774 ต่อ 301 หรือที่อยู่สำหรับการจัดส่ง คือ สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย 999 หมู่ 14 ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000 เพื่อต่อยอดเอาวัสดุเหลือใช้ นำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ซ้ำ สร้างมูลค่าวัสดุเหลือใช้ และเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม อีกทั้งเป็นการสนับสนุนกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้ของผู้สูงอายุ ช่วยสร้างรายได้เสริม เพิ่มพูนความสุขอย่างแท้จริง

Leave A Reply

Your email address will not be published.