งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกองช่าง เทศบาลเมืองพิชัย ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัยหนักในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองพิชัย

เช้านี้ (วันที่ 25 สิงหาคม 2565) หลังจากที่เกิดเหตุวาตภัยและฝนตกหนักในพื้นตำบลพิชัย และทั่วจังหวัดลำปาง ในช่วงกลางคืนของวันที่ 24 สิงหาคม 2656 ที่ผ่านมา นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองช่าง และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองพิชัย ลงพื้นที่ตัดต้นไม้และกิ่งไม้ที่หักโค่นล้มขวางทางการจราจร และอาจเป็นอันตรายต่อประชาชน ควบคู่กับการสำรวจความเสียหายด้านต่างๆ เพื่อประสานการช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

Leave A Reply

Your email address will not be published.