เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานแข่งขันวิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน และลำปางมาราธอน 2565

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานแข่งขันวิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน และลำปางมาราธอน 2565 โดยเทศบาลเมืองพิชัย นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย มอบหมายให้นายอรุณ พีระเชื้อ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง
โดยงานแข่งขันวิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา รวมทั้งเป็นการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ กระตุ้นการท่องเที่ยว เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว อ.แม่เมาะ และจังหวัดลำปาง ซึ่งมีเส้นทางวิ่งที่มองเห็นเหมืองถ่านหิน และโรงไฟฟ้าแม่เมาะซึ่งเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือ จัดขึ้นเป็น ครั้งที่ 29 และกำหนดแข่งขันในวันที่ 16 ตุลาคม 2565
ส่วนงานลำปางมาราธอน จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 กำหนดจัดแข่งขันในวันที่ 11 ธันวาคม 2565 แบ่งประเภทการแข่งขัน Marathon 42.195 กิโลเมตร, Half Marathon 21 กิโลเมตร, Mini Marathon 10 กิโลเมตร และ FunRun 5 กิโลเมตร เริ่มวิ่งจาก ลานอเนกประสงค์ตลาดเพ็ญทรัพย์ (คลองถม) ถนนดวงรัตน์ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ซึ่งเส้นทางวิ่งประเภท Marathon จะผ่านในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองพิชัย ผ่านโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ไปถึงจนสถานีตำรวจบ้านเสด็จ จึงอยากให้ประชาชนในเขตเทศบาลฯ ร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักวิ่ง และอำนวยความสะดวกในการปิดถนนเพื่อทำการแข่งขันในวันที่ 11 ธันวาคม 2565
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง ดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักวิ่งให้เข้ามาเยี่ยมเยือนจังหวัดลำปางภายหลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจภายในพื้นที่อย่างยั่งยืน

Leave A Reply

Your email address will not be published.