เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนมหามงคลถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 18.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนมหามงคลถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
ทั้งนี้ เทศบาลเมืองพิชัย นำโดยนายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลเมืองพิชัย รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดลำปาง เข้าร่วมพิธีฯ ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมถึงเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันหลักของชาติ และร่วมกันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ ทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ ในการพัฒนาประเทศชาติและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของปวงชนชาวไทยจวบจนทุกวันนี้

Leave A Reply

Your email address will not be published.