ประกาศเทศบาลเมืองพิชัย เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองพิชัย จำนวน ๓ ตำแหน่ง ๔ อัตรา

ด้วยเทศบาลเมืองพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จะดำเนินการรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลทดแทนคำแหน่งว่าง ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) เพื่อปฏิบัติงานตามภาระกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองพิชัย

จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองพิชัย ดังนี้

๑. ตำแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้ง

ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป

๑.๑ สำนักปลัดเทศบาล

๑. ) ตำแหน่ง  คนงาน                                                                     จำนวน  ๒  อัตรา

๒. ) ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์                                            จำนวน  ๑  อัตรา

๑.๒ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๑.) ตำแหน่ง    พนักงานกวาดถนน                                           จำนวน  ๑  อัตรา

ค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้นเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท

รายละเอียดแต่ละตำแหน่งปรากฎอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.