ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง จัดประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขับเคลื่อนการทำงานนโยบายที่สำคัญ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565  เวลา 09.00 น. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง จัดประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ เทศบาลเมืองพิชัย นำโดยนายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย และคณะผู้บริหาร ได้ร่วมประชุมพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งของจังหวัดลำปาง รวมจำนวน 240 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

โดยมีการประชุมชี้แจงข้อราชการและงานนโยบายที่สำคัญ รวมทั้งประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการแก้ไขปัญหาต่างๆ อาทิ การพัฒนาลำปางเมืองอัจฉริยะ (Lampang Smart City), มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โรคฝีดาษลิง และโรคไข้เลือดออกที่เป็นปัญหาด้านสาธารณสุข, มาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงานรัฐ, การเบิกจ่ายงบประมาณของส่วนราชการ เป็นต้น

Leave A Reply

Your email address will not be published.