เทศบาลเมืองพิชัย และ รพ.สต.ต้นมื่น ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 วัคซีนเข็มกระตุ้น เพิ่มภูมิคุ้มกันโรค ควบคู่ไปกับมาตรการใส่หน้ากากอนามัยตามความสมัครใจ

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 เทศบาลเมืองพิชัย นำโดยนายอำนวย เสนาวรรณ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย นางสาวจิตรลดา มาเร็ว เลขานุการนายกเทศมนตรี และนางนิดา นันต๊ะกูล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นมื่น ลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 วัคซีนเข็มกระตุ้น ให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยเป็นวัคซีน ไฟเซอร์ (Pfizer) และวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ( AstraZeneca ) ณ บริเวณข้างศูนย์ออกกำลังกายบ้านสามัคคี กาดฮิมวังบ้านสามัคคี ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เพื่อเป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันเชื้อโควิด-19 และยังเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับสังคม ลดการแพร่ระบาด ป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงและการเสียชีวิต ให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปลอดภัย ควบคู่ไปกับมาตรการสวมใส่หน้ากากอนามัยตามความสมัครใจ ตามราชกิจจานุเบกษา ประกาศผ่อนคลายการสวมหน้ากากอนามัยทั่วราชอาณาจักรให้เป็นโดยความสมัครใจ
ทั้งนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 ยังคงย้ำเตือนกลุ่มประชาชน 608 ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัว รวมถึงผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ ควรสวมหน้ากากอนามัย เมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่น รวมทั้งผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา สำหรับประชาชนทั่วไป หากเป็นสถานที่ภายนอกอาคาร ที่โล่งแจ้ง ถอดหน้ากากได้ แต่ให้สวมหน้ากาก เมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่น มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก หรือมีการระบายอากาศไม่ดี เช่น ขนส่งสาธารณะ ตลาด สนามกีฬา เป็นต้น
Leave A Reply

Your email address will not be published.