เทศบาลเมืองพิชัย เชิญชวน “ลด ละ เลิกเหล้า” ในช่วงเข้าพรรษา

เทศบาลเมืองพิชัย เชิญชวน “ลด ละ เลิกเหล้า” ในช่วงเข้าพรรษา
และเนื่องใน “วันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2565”
Leave A Reply

Your email address will not be published.