เทศบาลเมืองพิชัย อบรมทำผ้ามัดย้อมด้วยสีธรรมชาติ และการพิมพ์ผ้าด้วยใบไม้ ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ ตามหลักเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง

เช้าวันนี้ (วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ) นายอรุณ พีระเชื้อ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กลุ่มสตรีและกลุ่มผู้สูงอายุหมู่บ้านพิชัย เข้าร่วมโครงการอบรมทำผ้ามัดย้อมด้วยสีธรรมชาติและการพิมพ์ผ้าด้วยใบไม้ ซึ่งจัดโดยฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองพิชัย โดยมีการบรรยายให้ความรู้และฝึกอบรมเกี่ยวกับทักษะการเลือกผ้า และการทำลวดลาย การย้อมสีผ้า ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสีที่ใช้ทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ หลักการมัดผ้าในรูปแบบต่างๆ รวมไปถึงวิธีการดูแลผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ และสาธิตการย้อมเสื้อผ้า การย้อมกระเป๋าผ้า การพิมพ์ผ้าด้วยใบไม้ ตลอดจนการคิดคำนวณต้นทุนในการผลิตและการกำหนดราคาในการขายสินค้า เพื่อพัฒนาความสามารถในการประกอบอาชีพ เรียนรู้การทำผ้ามัดย้อมและการสร้างผลงานศิลปะบนลายผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และยังเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมหัตถกรรมพื้นบ้าน ตลอดจนส่งเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง

Leave A Reply

Your email address will not be published.