นายสองเมือง วงค์ไชย์ นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมคณะผู้บริหารได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนและให้กำลังใจพ่อค้า แม่ค้า ตลาดนัดฮิมวังบ้านสามัคคี ตามประกาศที่ได้เปิดตลาดนัดเป็นวันแรก

นายสองเมือง  วงค์ไชย์  นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย  พร้อมคณะผู้บริหารได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนและให้กำลังใจพ่อค้า  แม่ค้า  ตลาดนัดฮิมวังบ้านสามัคคี  ตามประกาศที่ได้เปิดตลาดนัดเป็นวันแรก  และได้มีการตั้งจุดคัดกรองผู้มาจับจ่ายซื้อสินค้า  ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19  เมื่อวันอังคารที่ 15  มิถุนายน  2564 ที่ผ่านมา

Leave A Reply

Your email address will not be published.