นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลเมืองพิชัย ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลเมืองพิชัย ได้ลงพื้นที่สำรวจทางเข้าออกของหมู่บ้านม่อนเขาแก้ว หมู่ที่ 3 เพื่อรับฟังปัญหาและความคิดเห็นของประชาชนเรื่องเส้นทางสัญจรเข้าออกข

นายสองเมือง  วงค์ไชย  นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ปลัดเทศบาลเมืองพิชัย  ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลเมืองพิชัย  ได้ลงพื้นที่สำรวจทางเข้าออกของหมู่บ้านม่อนเขาแก้ว  หมู่ที่ 3  เพื่อรับฟังปัญหาและความคิดเห็นของประชาชนเรื่องเส้นทางสัญจรเข้าออกของหมู่บ้านที่คับแคบ  ณ  ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน  เมื่อช่วงเย็นวันพฤหัสบดีที่  10  มิถุนายน  2564  ที่ผ่านมา

Leave A Reply

Your email address will not be published.