นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ลูกจ้างและพนักงานเทศบาล ได้เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ Big Clening Day

เทศบาลเมืองพิชัย นำโดยนายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ลูกจ้างและพนักงานเทศบาล ได้เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ Big Clening Day โดยได้ทำความสะอาดรอบๆบริเวณและภายในอาคาร ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นต้อง เมื่อวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา

Leave A Reply

Your email address will not be published.