นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองพิชัย ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

เทศบาลเมืองพิชัย ประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ เพื่อติดตามการทำงาน และขับเคลื่อนแนวทางการทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:00น. เทศบาลเมืองพิชัย นำโดย นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ ปลัดเทศบาลเมืองพิชัย พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองแต่ละกอง และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ร่วมประชุมติดตามการทำงาน ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองพิชัย ชั้น 2 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหาร เน้นย้ำการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และเร่งโครงการสำคัญต่างๆ ภายใต้แผนพัฒนาเทศบาลฯ รวมถึงกำชับให้ข้าราชการทุกฝ่ายมีความมุ่งมั่นในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ บรรลุผลสัมฤทธิ์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกๆด้าน
Leave A Reply

Your email address will not be published.