ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลพิชัย ร่วมกับนายกเทศบาลเมืองพิชัย นำโดย นายสองเมือง วงค์ไชย , ปลัดเทศบาลเมืองพิชัย,ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง

 

อำเภอเมืองลำปางร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้รับมอบหมายจาก รองผวจ.ลำปาง (นายจำลักษ์ กันเพ็ชร) ให้เยี่ยมและช่วยเหลือผู้ที่ว่างงาน จากผลกระทบการระบาดโควิด19 ณ บ้านเลขที่ 81 ซอย 6 หมู่ที่ 1 ตำบลพิชัย ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลพิชัย ร่วมกับนายกเทศบาลเมืองพิชัย นำโดย นายสองเมือง วงค์ไชย , ปลัดเทศบาลเมืองพิชัย,ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง , สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง ฯลฯ จึงให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น เมื่อเวลา 19.30น. ของวันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา

Leave A Reply

Your email address will not be published.