นายสองเมือง วงค์ไชย์ นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ได้ลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาของประชาชนและสำรวจปัญหาพื้นผิวจราจรภายในหมู่บ้าน

นายสองเมือง  วงค์ไชย์  นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย  ได้ลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาของประชาชนและสำรวจปัญหาพื้นผิวจราจรภายในหมู่บ้าน  เพื่อให้เทศบาลเมืองพิชัยได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม  ณ บ้านสามัคคีและบ้านทุ่งกู่  เมื่อวันศุกร์ที่  14  พฤษภาคม  2564

Leave A Reply

Your email address will not be published.