เทศบาลเมืองพิชัยร่วมกับเจ้าหน้าที่รพ.สต.บ้านต้นมื่นและผู้นำ หมู่บ้านต้นยางเข้าแน่ะนำ ทำความเข้าใจกับผู้มีความเสี่ยงสูง จากผู้ป่วยโควิด รายที่ 216 ของ จ.ลำปาง

เทศบาลเมืองพิชัยร่วมกับเจ้าหน้าที่รพ.สต.บ้านต้นมื่นและผู้นำ หมู่บ้านต้นยางเข้าแน่ะนำ ทำความเข้าใจกับผู้มีความเสี่ยงสูง จากผู้ป่วยโควิด รายที่ 216 ของ จ.ลำปาง

Leave A Reply

Your email address will not be published.